e-Škole program obrazovanja pilot projekt

Naslovnicae-ŠkoleRazvoj digitalnih kompetencijae-Škole program obrazovanja pilot projekt
Sve razine obrazovanja
Svi razredi
Svi predmeti

e-Škole program obrazovanja pilot projekt

Razina obrazovanja
Razred
Broj prikazanih stavki: 10
Odaberite poredak
Edutorij - prezentacija na CUC-u 2017e-skole

Edutorij - prezentacija na CUC-u 2017

e-skole
Jurica Vratarić, Renata Šimunko
Predavanje; prezentacija
Informativni i dokumentarni sadržaji • CARNET-ova korisnička konferencija - CUC
PPTX
Uređeno prije: 6m
34
Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebamae-skole

Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

e-skole
Željka Car, Jasmina Ivšac Pavliša, Ivana Rašan
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
Uređeno prije: 6m
115
Kreiranje multimedijskih dokumenata i animacijae-skole

Kreiranje multimedijskih dokumenata i animacija

e-skole
Ivana Miličić, Helena Bukovac
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
22
Digitalne tehnolgije kao potpora praćenju i vrednovanjue-skole

Digitalne tehnolgije kao potpora praćenju i vrednovanju

e-skole
Suzana Tomaš
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
9
Strateško planiranje i upravljanje školome-skole

Strateško planiranje i upravljanje školom

e-skole
Ljerka Luic
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
92
Integracija digitalne tehnologije u učenje i poučavanje i poslovanje školee-skole

Integracija digitalne tehnologije u učenje i poučavanje i poslovanje škole

e-skole
Nives Mikelić Preradović, Mirela Babić, Bosiljka Jelača, Davor Kolarić, Violeta Nikolić
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
105
Citiranje u digitalnom okruženjue-skole

Citiranje u digitalnom okruženju

e-skole
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
144
Obrazovni trendovi uz potporu digitalnih tehnologijae-skole

Obrazovni trendovi uz potporu digitalnih tehnologija

e-skole
Vesna Tomić
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
120
Profesionalnost i profesionalni razvoj učitelja, nastavnika i stručnih suradnikae-skole

Profesionalnost i profesionalni razvoj učitelja, nastavnika i stručnih suradnika

e-skole
Danijela Takač
Priručnik
Obrazovni sadržaji • Cjeloživotno učenje
PDF
Uređeno prije: 6m
121
e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija (prezentacija)e-skole

e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija (prezentacija)

e-skole
Maja Quien
Predavanje; prezentacija
Informativni i dokumentarni sadržaji • e-Škole
PDF
Uređeno prije: 6m
104