Rječnik važnih pojmova

NaslovnicaO EdutorijuRječnik važnih pojmova

AAI@EduHr sustav - autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj


Digitalni objekt - svaki digitalni sadržaj koji se pohranjuje u repozitorij zajedno sa skupom metapodataka koji ga opisuju


Digitalni obrazovni sadržaj - sadržaj u digitalnom obliku, namijenjen učenju i podučavanju, koji se koristi na računalu ili nekom mobilnom uređaju


DOM - skraćeni naziv za Druge obrazovne materijale


Kolekcija - zbirka digitalnih obrazovnih sadržaja složena prema vlastitim preferencama


Learning Object Metadata standard - standard za opisivanje objekata učenja i drugih sličnih resursa korištenih u učenju i podučavanju, a u svrhu olakšavanja njihova pronalaženja te omogućavanja optimalne interoperabilnosti


Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) - slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje


Peer Review - stručno ocjenjivanje; podvrgavanje autorovog rada proučavanju drugih stručnjaka u istome području


Repozitorij - spremište digitalnog, elektroničkog materijala; zbirka digitalnih obrazovnih materijala koja omogućuje sustavno upravljanje procesima objavljivanja, pristupa i pohrane nastavnog/obrazovnog sadržaja


VROM - skraćeni naziv za Virtualni repozitorij odobrenih materijala