Pristupačnost

NaslovnicaO EdutorijuPristupačnost

Izjava o pristupačnosti informacijskog sustava Edutorij


Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.


Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Edutorij, repozitorij digitalnih obrazovnih materijala.


Status usklađenosti


Edutorij je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), uz nekoliko iznimki.


Nepristupačni sadržaj


Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske očituju se u sljedećem:


  • Mogućnost opažanja – Nedostaci u funkcionalnosti podešavanja kontrasta, grafičkih elemenata na nekim mjestima prekrivaju tekst i funkcionalnosti.
  • Operabilnosti – Nedostaci pri kretanju sučeljem pomoću tipkovnice i interakcija s navigacijskim elementima, nepotpuna struktura naslova, opisi atributa na nekim mjestima nisu hrvatskog naziva.
  • Stabilnost – Nedostaci u funkcionalnostima za upravljanje korisničkim računom, te korištenje opcije promjene kontrasta.


Dobavljači sustava rade na otklonu grešaka, te će uskoro sve točke biti ispravljene.


Podizanje razine pristupačnosti


CARNET je proveo testiranje digitalne pristupačnosti Edutorija i dobavljaču sustava, zajednica ponuditelja Sveučilište u Mostaru i Notus IT d.o.o., dostavio Nalaz o stanju digitalne pristupačnosti s preporukama za unaprjeđenje stanja. Dobavljač sustava jamči da je otklonio sve nedostatke pristupačnosti pronađene tijekom testiranja, izuzev prethodno navedenih nedostataka.


U daljnjoj nadogradnji sustava Edutorij implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti


Ova Izjava pripremljena je dana 28. rujna 2023., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.


Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.


Testiranje pristupačnosti proveli su stručnjaci za digitalnu pristupačnost i osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije. Testiranja su izvršena na platformama Windows 10, Windows 11, Android 11, Android 13, Mac OS Mojave, iOS17.0.1. Internetski preglednici koji su korišteni tijekom testiranja su aktualne verzije Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Uređaji korišteni tijekom testiranja su Lenovo ThinkPad T570, iPhone 14 Pro, Apple MacBok Proo M1, HP Pavilion Laptop 14-bkOxx, Samsung Galaxy A53, Samsung S22+, Xiaomi Redmi 9 Pro. Asistivna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitači ekrana JAWS 2023 i NVDA 2023.1, Talback.


Povratne informacije i podaci za kontakt


Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).


CARNET-ov Helpdesk moguće je kontaktirati:


  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • telefaksom: +385 1 6661 630 
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb. 


Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.


CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.


Inspekcijski nadzor


Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.