Pitanja i odgovori

NaslovnicaPomoć i podrškaPitanja i odgovori

TKO SU KORISNICI EDUTORIJA?


Korisnici Edutorija su primarno nastavnici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, ali i učenici, djelatnici visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te ostali koji posjeduju valjan elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Pravo korištenja Edutorija imaju i građani koji nisu nužno članovi akademske zajednice no oni se prethodno moraju registrirati putem online obrasca za registraciju.

Nastavnicima je omogućen pristup svim funkcionalnostima dostupnim u Edutoriju, dok je drugim skupinama korisnika onemogućeno zahtjevanje i pisanje stručne ocjene te izrada nastavničke pripreme.KAKO ZATRAŽITI ELEKTRONIČKI IDENTITET U SUSTAVU AAI@EDUHR?


Za dodjelu elektroničkog identiteta potrebno se javiti ovlaštenoj osobi - administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše ustanove. Više o tome možete naći na stranici http://www.aaiedu.hr/faq_el_id.html.


KOJA SE GRAĐA MOŽE POHRANJIVATI U EDUTORIJ?


U Edutorij se mogu pohranjivati sljedeće vrste digitalnih obrazovnih sadržaja: priručnici, udžbenici, knjige, lektire, radne bilježnice, zbirke zadataka, atlasi, online tečajevi, obrazovne igre, scenariji učenja i pripreme za nastavni sat, predavanja i skripte, završni i seminarski radovi, obrazovni moduli, zbornici radova, časopisi te svi ostali sadržaji povezani s obrazovanjem i nastavnim programima.

Pitanja i odgovori

 • Digitalne obrazovne sadržaje, radove ili bilo koje druge validne sadržaje u Edutorij pohranjuje njegov autor ili osoba kojoj je autor dao svoje dopuštenje. Prilikom postavljanja materijala na Edutorij, autori odlučuju o načinu pristupa korisnika svom materijalu.

 • Svim posjetiteljima Edutorija omogućen je pristup metapodacima koji opisuju pojedini digitalni obrazovni materijal. Za pristup samom materijalu postoje tri različite mogućnosti:

  • otvoreni pristup koji podrazumijeva da obrazovnom sadržaju mogu pristupiti svi korisnici, dakle i oni koji nisu ulogirani u Edutorij
  • pristup uz obavezan login koji automatski isključuje nelogirane korisnike
  • pristup uz login na vanjski sustav, ukoliko je materijal smješten van Edutorija.


 • Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu)


  Pojam “otvoreni obrazovni sadržaji” (eng. Open Educational Resources, OER) odnosi se na "poduku, učenje i obrazovne materijale u bilo kojem mediju, digitalnom ili drukčijem, koji se nalaze u javnoj domeni ili su dostupni uz otvorenu licencu koja omogućuje besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju, bez ograničenja ili uz limitirana ograničenja, te da se takvo otvoreno licenciranje utvrđuje unutar postojećih prava s obzirom na intelektualno vlasništvo, koja su već definirana u relevantnim međunarodnim konvencijama te kao takva, poštuje autorstvo svakog rada." (UNESCO, na Forumu o javno dostupnim edukacijskim programima (Forum on Open Courseware) – preuzeto iz prijevoda Pariške deklaracije o otvorenim obrazovnim sadržajima)).


  Otvoreni obrazovni sadržaji doprinose unaprjeđenju kvalitete obrazovnog procesa i omogućavaju dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Otvoreni pristup ubrzava dostupnost i protočnost znanja i informacija svima bez ograničenja na globalnoj razini, te omogućava vidljivost, evaluaciju i unaprjeđenje istraživačkih procesa i rezultata.

  Otvoreni obrazovni sadržaji i otvoreni pristup doprinose sveopćoj dostupnosti obrazovanja i njegovoj demokratizaciji te omogućavaju slobodan pristup obrazovnim materijalima, njihovo višestruko korištenje, izmjene i dijeljenje. U svijetu je danas sve više primjera otvorenih obrazovnih sadržaja, a sve više ih je i u Hrvatskoj.


  Otvoreni obrazovni sadržaji uključuju cijele tečajeve i kolegije, materijale za učenje, module sadržaja, zbirke, časopise i softver za potporu razvoju, uporabu i ponovnu uporabu sadržaja učenja.

 • Creative Commons licencijski ugovori pomažu autorima i korisnicima zaštićenih djela da jasno i nedvosmisleno reguliraju upotrebu djela u digitalnom okruženju. Oni ne zamjenjuju klasični autorskopravni okvir zaštite autorskih djela, već unutar zaštite koju pravni poredak priznaje nositelju prava nad autorskim djelom omogućuju brzo i jednostavno raspolaganje autorskopravnim ovlaštenjima. 


  Njihova osnovna svrha jest brže i lakše iskorištavanje zaštićenih djela u digitalnom okruženju.

  Posebnost pokreta Creative Commonsa je ta da autor sam određuje uvjete korištenja svog djela, tj. način na koji će se njegov rad koristiti, hoće li se moći mijenjati te smije li netko drugi za korištenje ili preradbu rada dobiti financijsku nadoknadu.

 • Molimo da prijavljujete uočene greške na e-mail helpdesk@skole.hr te da u sadržaju poruke navedete čim više detalja:


  • opis greške
  • poruku o grešci ako je takva poruka prikazana korisniku ili sliku ekrana (screenshot)
  • naziv digitalnog obrazovnog sadržaja
  • korisničku oznaku korisnika koji je uočio grešku
  • točno vrijeme kada je greška uočena
  • kontekst u kojem se greška pojavila (točnu mrežnu adresu, akciju koja je prethodila grešci)
  • informaciju o tome možete li reproducirati grešku ili se pojavila jednokratno.


 • Stručno ocjenjivanje podrazumijeva podvrgavanje autorovog rada proučavanju drugih stručnjaka u istome području. Funkcionalnost stručnog ocjenjivanja u sklopu Edutorija autoru omogućuje da svoj rad nakon objave pošalje na procjenu drugim stručnjacima iz tog područja odnosno nastavnicima koji su u svojim profilima naveli da predaju te predmete. Naime, sudjelovanje u procesu stručnog ocjenjivanja omogućeno je isključivo zaposlenicima škola te nastavnicima koji se registriraju izvan AAI sustava (umirovljeni, nezaposleni).


  Procjenjivači (tzv. peer revieweri) mogu nakon pregleda materijala napisati svoje komentare autoru koji ih može ali i ne mora usvojiti, te materijalu dati svoju ocjenu u zvjezdicama za sljedeća tri područja:


  • stručnost
  • pedagoški aspekt
  • korištenje tehnologije.


  Izdavači, učenici i drugi korisnici sustava ne mogu zatražiti niti dati stručnu ocjenu.

 • Ulogiranim korisnicima ponuđene su sve mogućnosti Edutorija dok se neulogirani korisnici mogu služiti samo nekima.


  Korisnici koji nisu logirani mogu:


  • pretraživati repozitorij
  • dobiti rezultate pretraživanja
  • odabrati materijal po izboru i vidjeti njegove metapodatke
  • preuzeti materijale koji imaju status potpuno otvorenih te one koji su u drugim sustavima a dostupni su za preuzimanje.


  Pored ovog, ulogirani korisnici mogu i:


  • preuzimati materijale za koje su autori stavili licencu koja to omogućuje
  • dijeliti, komentirati, lajkati i ocijeniti materijale
  • personalizirati dostupne nastavničke pripreme (kojima to postavljena licenca dozvoljava) i na temelju njih napraviti svoje
  • kreirati kolekcije i uključivati se u druge kolekcije
  • staviti materijale u svoje kolekcije
  • sudjelovati u procesu stručne ocjene (ukoliko zadovoljavaju uvjete).