O scenarijima poučavanja

Naslovnicae-ŠkoleO scenarijima poučavanja

Na vrhu ove stranice možete filtrirati i pronaći scenarije poučavanja za svoj predmet kao i one uz koje možete realizirati međupredmetnu temu u svom predmetu ili izvannastavnoj aktivnosti. Klikom na ikonu „popis scenarija“ otvara se popis dostupnih scenarija, a scenarije poučavanja možete koristiti online (ikona globusa) ili preuzeti na vlastito računalo kao .zip datoteku (ikona zaslona).

Tražilica e-sadržaja za međupredmetne teme nudi vam dodatni način pretrage kao podrška primjeni međupredmetnih tema u predmetnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

Na ovoj stranici dostupni su e-Škole scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne i 1. i 2. razred srednje škole te e-Škole scenariji poučavanja za 7 međupredmetnih tema od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole kojima su obuhvaćeni svi općeobrazovni predmeti. 

Unutar scenarija poučavanja za međupredmetne teme integrirano je i više od 100 pripadajućih im interaktivnih sadržaja za učenike koje možete pronaći i kao samostalne sadržaje na stranici digitalnih obrazovnih sadržaja kategorizirane po međupredmetnim temama.

e-Škole scenariji poučavanja su materijali za nastavnike u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Prijedlozi nastavnih aktivnosti nisu vremenski ograničeni već ih učitelj prilagođava svojim i mogućnostima svojih učenika.

Vrste e-Škole scenarija poučavanja

  • scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku, izrađeni u okviru pilot projekta e-Škole (3. izdanje) - pokrivaju teme iz nastavnog plana i programa, a pojedini scenarij sadrži niz aktivnosti za jedan predmet
  • scenariji poučavanja za pojedinu međupredmetnu temu - pokrivaju kurikulume međupredmetnih tema i predmetne kurikulume, a pojedini scenarij sadrži 3 do 5 opisa aktivnosti koje pokazuju na koji se način ta međupredmetna tema može uključiti u različite općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti

Pomoć u primjeni e-Škole scenarija poučavanja

Za bolje razumijevanje scenarija poučavanja i njihovih specifičnosti te mogućnosti primjene u nastavi dostupni su:

Priručnik i Didaktičko-metodičke upute jednake su za sve predmete i razrede.


Razina složenosti primjene IKT-a u scenarijima poučavanja

Za svaku aktivnost scenarija poučavanja navodi se početna, srednja ili napredna razina složenosti primjene IKT-a koja se odnosi na kompleksnost primjene digitalnih alata i digitalnih sadržaja u nastavi te na potrebnu razinu digitalne kompetencije učitelja za njihovu primjenu. 

Razine složenosti primjene IKT-a okvirno odgovaraju razinama digitalnih kompetencija definiranima u dokumentu DigCompEdu - Europskom okviru digitalnih kompetencija nastavnika i to na način da početna razina odgovara razini A2, srednja razini B1, a napredna razini B2 prema DigCompEdu okviru.

 

Scenariji poučavanja su izrađeni u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Više o konceptu i načelima e-Škole scenarija poučavanja pročitajte na web stranici e-Škole pilot projektaa ako želite izraditi svoj vlastiti scenarij poučavanja vodeći se njima, preuzmite prazan predložak scenarija poučavanja dostupan za prirodoslovne predmete i matematiku.