Upute za korištenje

NaslovnicaPomoć i podrškaUpute za korištenje

Video upute

Registracija i izmjena korisničkog računa

Otvaranje i ažuriranje organizacijskog profila

Favoriti i kolekcije

Unos materijala

Ažuriranje i dupliciranje materijala

e-Škole materijali

Pretraga i pregled materijala

Nastavnička priprema - Kreiranje, unos i spremanje

VROM - Kreiranje, unos i spremanje