Tehnička kultura

Sve razine obrazovanja
Svi razredi
Svi predmeti

Tehnička kultura

Razina obrazovanja
Razred
Broj prikazanih stavki: 10
Odaberite poredak
Predložak za izradu scenarija poučavanjae-skole

Predložak za izradu scenarija poučavanja

e-skole
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Predložak
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Hrvatski jezik
DOTX
Uređeno prije: 9mj
759
Okruženi resursimae-skoleizbor urednika

Okruženi resursima

e-skoleizbor urednika
Sunčana Pomahač Gak, Sunčana Mumelaš, Željka Štampar Zamuda, Danijel Eskeričić, Nataša Sajko, Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić, Aleksandra-Maria Vuković
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Hrvatski jezik
ZIP
Moj plan danas e-skole

Moj plan danas

e-skole
Danijel Eskeričić, Tanja Debelec, Nataša Sajko, Marina Gašpar, Damir Belavić, Mirta Ambruš Maršić
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Hrvatski jezik
ZIP
Kolika je cijena?e-skole

Kolika je cijena?

e-skole
Željka Štampar Zamuda, Danijel Eskeričić, Sanela Jukić, Sunčana Pomahač Gak, Mihaela Piskač Opančar, Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić, Aleksandra-Maria Vuković
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 8. razred • Izvannastavne aktivnosti
ZIP
Danas razmišljam - sutra djelujeme-skole

Danas razmišljam - sutra djelujem

e-skole
Aleksandra-Maria Vuković, Stanka Svetličić, Danijel Eskeričić, Tanja Debelec, Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Hrvatski jezik
Uređeno prije: 46mj
132
"Tko radi, taj i griješi"e-skole

"Tko radi, taj i griješi"

e-skole
Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić, Mirela Babić, Sanela Jukić, Zrinka Šimunović, Danijel Eskeričić
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Tehnička kultura
ZIP
Zašto Pale ne treba bonton? e-skole

Zašto Pale ne treba bonton?

e-skole
Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić, Mirela Babić, Stanka Svetličić, Danijel Eskeričić, Marta Lončar Vinković, Zrinka Šimunović
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Izvannastavne aktivnosti
ZIP
Svijet me nadahnjuje, ja ga preslagujeme-skole

Svijet me nadahnjuje, ja ga preslagujem

e-skole
Marina Lučan, Mirta Ambruš Maršić, Damir Belavić, Stanka Svetličić, Ivana Gugić, Danijel Eskeričić, Sunčana Mumelaš
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 5. razred • Hrvatski jezik
ZIP
"Obrazovanje zlata vrijedi"e-skole

"Obrazovanje zlata vrijedi"

e-skole
Marina Gašpar, Mirta Ambruš Maršić, Mirela Babić, Sunčana Pomahač Gak, Marta Lončar Vinković, Sanela Jukić
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 8. razred • Tehnička kultura
ZIP
Bez strujee-skole

Bez struje

e-skole
Zrinka Denić, Mirta Ambruš Maršić, Milena Ćulav Markičević, SANDRA LACIĆ, Anita Sečan, Marta Lončar Vinković, Danijel Eskeričić, Zrinka Šimunović
Scenarij poučavanja za međupredmetne teme
Obrazovni sadržaji • Osnovne škole • 8. razred • Izvannastavne aktivnosti
ZIP