Novi Edutorij

NaslovnicaNovostiNovi Edutorij

Obavještavamo sve korisnike informacijskog sustava Edutorij da je dana 28. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici https://edutorij.carnet.hr objavljena nova, nadograđena verzija Edutorija.


Kao središnji repozitorij za prikupljanje, pohranu i dohvat obrazovnih materijala u raznim digitalnim formatima, Edutorij prati trendove te se kontinuirano razvija i prilagođava svojim korisnicima.


Uz moderan, responzivan i korisnicima prilagođen dizajn, nova verzija Edutorija nudi jednostavniju navigaciju koja omogućuje lakšu objavu digitalnih obrazovnih materijala te brže pronalaženje traženih materijala i informacija. Također, novi Edutorij podržava načela pristupačnosti što znači da ga mogu razumijeti i koristiti svi korisnici, bez obzira na oštećenja  vida, sluha, motoričke ili kognitivne smetnje (privremene ili trajne).


Kako bi se korisnicima olakšalo snalaženje među brojnim sadržajima, kao novost je uveden i prikaz i pretraživanje putem tematskih područja. Bilo da je riječ o prirodnim, tehničkim, humanističkim ili društvenim znanostima, o medicini ili umjetnosti - svaki objavljeni materijal sada ima svoju tematsku karticu na kojoj se mogu pronaći brojni korisni podaci. 


Novost je i poseban dio Edutorija u kojem je smješten VROM (Virtualni repozitorij odobrenih materijala) namijenjen prijavi i odobravanju tzv. DOM-ova (Drugih obrazovnih materijala) za što su nadležne agencije Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencija za odgoj i obrazovanje. U VROM dijelu sustava nalazit će se i aktualan popis odobrenih DOM-ova. 


Pored nastavnika i znanstvenog osoblja, dobar dio materijala u Edutoriju potpisuju i objavljuju razne ustanove, škole ili tvrtke. Njima se sada kao novost nudi otvaranje vlastitih organizacijskih profila što im omogućuje jednostavniju objavu i upravljanje vlastitim materijalima.  


Svaki obrazovni materijal u Edutoriju i dalje je povezan uz nastavni predmet ili međupredmetnu temu za koju je namijenjen, a moguće je pronaći i sve predmete i međupredmetne teme za osnovne škole, općeobrazovne predmete u srednjim školama, strukovna područja, umjetničke škole i visoka učilišta. Tu svakako treba istaknuti jedinstven stablasti prikaz kategorija te izuzetno detaljnu strukturu prikaza predmetnog kurikuluma do razine ishoda učenja što na jedinstven način olakšava dohvat i pretragu traženih materijala. 


Vrijedi istaknuti da i nova verzija Edutorija nastavnicima omogućuje jednostavnu izradu nastavničkih priprema kao i stručno ocjenjivanje od strane predmetnih kolega. Podsjećamo i na mogućnost kreiranja vlastitih kolekcija materijala te pisanje komentara uz svaki rad za koji je vlasnik dao dopuštenje. 


Edutorij je nastao osluškujući potrebe CARNET-ovih korisnika s obzirom na sve veći obujam digitalnih nastavnih materijala i posebnih zahtjeva za razmjenom, objavom i korištenjem istih. U njemu je dosad objavljeno više od 25 000 materijala dok je ukupan broj korisnika veći od 55 000.


U inicijalnom periodu puštanja Edutorija u punu produkciju, stara verzija Edutorija i dalje će biti dostupna korisnicima na adresi https://edutorij-arhiva.e-skole.hr/. U istoj neće biti moguće mijenjati ili dodavati nove materijale, već će postojeći biti dostupni isključivo za pregled i preuzimanje.


Ukoliko naiđete na neke poteškoće u sustavu, molimo vas za razumijevanje i da nam prijavite problem na repozitorij@carnet.hr.  


Vjerujemo kako će sve ove nove funkcionalnosti i nadogradnje bitno doprinjeti kvaliteti Edutorija te da će broj materijala i zadovoljnih korisnika i dalje kontinuirano rasti. Želimo vam ugodan rad u novom Edutoriju!