Što je ISBN broj i čemu služi

NaslovnicaNovostiŠto je ISBN broj i čemu služi

ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Pojam “knjiga” ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju. • ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik. Nakladnik je pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove njezina izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.
 • ISBN se sastoji od akronima ISBN i trinaest znamenaka raspoređenih u pet skupina, međusobno odvojenih spojnicom.
 • ISBN se dodjeljuje neovisno o mediju:
 • novom naslovu, odnosno prvom izdanju knjige
 • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja, opsega, uveza ili formata.
 • a kod elektroničkih publikacija i:
 • svakom novom formatu
 • svakom novom DRM-u (Digital Rights Management)
 • različitim pravima uporabe (npr. mogućnost ispisa, bilježaka i dr.).


PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISBN


 • ISBN se ponajprije dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim publikacijama na svim medijima:
 • 1. tiskane knjige
 • knjige na drugim medijima (CD-ROM, DVD, mreža, mikrooblik itd.)
 • publikacije na Brailleovu pismu
 • zemljovidi namijenjeni prodaji
 • obrazovni filmovi, videozapisi i programska podrška
 • publikacije na više različitih medija u kojima prevladava tekst.


PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELUJE ISBN


 • Serijske publikacije (novine, časopisi i sl.) (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku)
 • Notna građa (obratite se Hrvatskom uredu za ISMN)
 • Separati iz časopisa
 • Grafički listovi i mape bez naslovne stranice i teksta
 • Reklamni materijali (prodajni katalozi, katalozi knjiga, cjenici, tehničke upute, pozivi)
 • Plakati, zidne novine i letci
 • Programi izložaba i priredaba (kazališni, koncertni)
 • Nastavni programi i planovi rada obrazovnih ustanova
 • Izvještaji i drugi rukopisni materijali obrazovnih ustanova, skripte, radne bilježnice i listovi
 • Bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje i nadopunjavanje
 • Razglednice
 • Kalendari, rokovnici
 • Obrasci, formulari, upisni listovi
 • Glazbeni CD-ovi
 • Filmovi i video
 • Mrežne stranice
 • Elektroničke oglasne ploče
 • E-pošta i druge vrste elektroničke korespondencije
 • Tražilice
 • Programska podrška neobrazovnog karaktera
 • Igre i igračke.