Svi materijali

NaslovnicaMaterijali
Broj rezultata:28088
Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Odaberite poredak
Robotske konstrukcije (3D multimedijalni sadržaji)

Robotske konstrukcije (3D multimedijalni sadržaji)

Dario Stuhne
Video upute
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
12
Pneumatika i hidraulika (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Pneumatika i hidraulika (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Neven Maleš
Predavanje; prezentacija
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
25
Pneumatika i hidraulika (3D multimedijalni sadržaji)

Pneumatika i hidraulika (3D multimedijalni sadržaji)

Neven Maleš
Video upute
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
19
Osnove mikroupravljača (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Osnove mikroupravljača (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Karlo Griparić, Ana Sović
Predavanje; prezentacija
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
9
Osnove mikroupravljača (3D multimedijalni sadržaji)

Osnove mikroupravljača (3D multimedijalni sadržaji)

Karlo Griparić, Ana Sović
Video upute
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
10
Osnove programirljivih logičkih upravljača (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Osnove programirljivih logičkih upravljača (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Predavanje; prezentacija
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
9
Senzori u robotici (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Senzori u robotici (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Tamara Petrović, Goran Vasiljević
Predavanje; prezentacija
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
7
Senzori u robotici (3D multimedijalni sadržaji)

Senzori u robotici (3D multimedijalni sadržaji)

Tamara Petrović, Goran Vasiljević
Video upute
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
12
Pogonski sustavi robota (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Pogonski sustavi robota (prezentacije, materijali za vježbe, ispitna pitanja)

Matko Orsag, Frano Petric
Predavanje; prezentacija
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
7
Pogonski sustavi robota (3D multimedijalni sadržaji)

Pogonski sustavi robota (3D multimedijalni sadržaji)

Matko Orsag, Frano Petric
Video upute
Obrazovni sadržaji • Strukovne škole
RAR
Uređeno prije: 3m
8