https://edutorij-admin-api.carnet.hr/api/files/9a2d64d0-8893-43de-bd3f-9c4e8beea478

Interdisciplinarna područja znanosti

NaslovnicaMaterijaliTematsko područjeInterdisciplinarna područja znanosti

Interdisciplinarna područja znanosti uključuju sljedeća znanstvena polja: kognitivna znanost, geografija, integrativna bioetika, kroatologija, rodni studiji, biotehnologija u medicini te projektni menadžment.

Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Poredak: Najpopularnije

Trenutno nema materijala

1