https://edutorij-admin-api.carnet.hr/api/files/9a2d64be-fa00-4304-8cd3-b66c7dcb13f2

Umjetničko područje

NaslovnicaMaterijaliTematsko područjeUmjetničko područje

Umjetničko područje uključuje sljedeća znanstvena polja: kazališna umjetnost, filmska umjetnost, glazbena umjetnost, likovne umjetnosti, primijenjena umjetnost, plesna umjetnost i umjetnost pokreta, dizajn i interdisciplinarno umjetničko polje.

Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Poredak: Najpopularnije

Trenutno nema materijala

1