https://edutorij-admin-api.carnet.hr/api/files/9a2d64b3-0ebe-46a6-8518-163b21f05403

Humanističke znanosti

NaslovnicaMaterijaliTematsko područjeHumanističke znanosti

Humanističke znanosti uključuju sljedeća znanstvena polja: filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologija, religijske znanosti te interdisciplinarne humanističke znanosti.

Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Poredak: Najpopularnije

Trenutno nema materijala

1