https://edutorij-admin-api.carnet.hr/api/files/9a2d63d8-eb4c-4b1d-b21f-27ed9b8b687f

Društvene znanosti

NaslovnicaMaterijaliTematsko područjeDruštvene znanosti

Društvene znanosti uključuju sljedeća znanstvena polja: ekonomija, pravo, politologija, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, demografija, socijalne djelatnosti, sigurnosne i obrambene znanosti te interdisciplinarne društvene znanosti.

Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Poredak: Najpopularnije

Trenutno nema materijala

1