https://edutorij-admin-api.carnet.hr/api/files/9a2d63c4-967c-4c3e-892b-e8ef87637118

Biotehničke znanosti

NaslovnicaMaterijaliTematsko područjeBiotehničke znanosti

Biotehničke znanosti uključuju sljedeća znanstvena polja: poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, biotehnologija, prehrambena tehnologija i nutricionizam.

Vrsta obrazovnog sadržaja
Format materijala
Kome je materijal namijenjen

Kategorije

Obrazovni sadržaji
Informativni i dokumentarni sadržaji

Materijali

Broj prikazanih stavki: 10
Poredak: Najpopularnije

Trenutno nema materijala

1